ข่าวประชาสัมพันธ์news

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๕๒๔ ครั้ง

วันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๗ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการทำงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่