ข่าวประชาสัมพันธ์news

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีฯ ตรวจติดตามการดำเนินงานฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี จังหวัดกระบี่

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๕๖๐ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค. ๕๗ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมติดตามดารดำเนินงานฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ให้การต้อนรับ