ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (อ.เมือง)

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๒๙๔ ครั้ง

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จุลชาติ จุลเพชร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) ณ ตลาดสดมหาราช เทศบาลเมืองกระบี่ จำนวน ๙ เขียง