ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศจ.กระบี่ เป็นประธานการประชุมหน่วยเฉพาะกิจควบคุมโรคระบาดสัตว์

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๖๗๐ ครั้ง

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ เป็นประธานการประชุมหน่วยเฉพาะกิจควบคุมโรคระบาดสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่