ข่าวประชาสัมพันธ์news

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบเงินรางวัลให้กับกลุ่มเกษตรกรชนะเลิศการประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๕๕๓ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ให้เกียรติมอบเงินรางวัลแก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ และระดับพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกลุ่มที่ได้รับรางวัลคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะบ้านทะคลอง อ.เมืองกระบี่