ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๖๐๑ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ โดยก่อนการประชุม ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ได้มอบโล่รางวัลรองชนะเลิศการคัดเลือกกลุ่มธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกลุ่มบ้านร่าปู อ.เกาะลันตา