ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือและติดตามการแก้ปัญหากรณีเกิดโรคระบาด

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๑๐๕๘ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือและและติดตามการแก้ปัญหากรณีเกิดโรคระบาดปากและเท้าเปื่อยในโค โดยมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ด่านกักสัตว์ชุมพรและภูเก็ต