ข่าวประชาสัมพันธ์news

เลขานุการกรม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความสุขในการทำงาน

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๖๓๘ ครั้ง

วันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๗ นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความสุขในการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมมาริไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง นายไสว เขียวจันทร์ และหัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่ นายถาวร นกทวี เข้าร่วมในพิธีเปิด