ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าฟาร์มต้นแบบ

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๓๓๐ ครั้ง

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามโครงการฟาร์มต้นแบบ นำโดยนายวันชัย มาลัยเล็ก หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงโรงเรือนและปลูกแปลงหญ้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มต้นแบบ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ