ข่าวประชาสัมพันธ์news

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนง.ปศจ.กระบี่ ตรวจติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะขุน

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๑๐๙๒ ครั้ง

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่มอบหลายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะขุน งบจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2557 โดยได้ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงแพะของนายอดิศักดิ์ ทิศรอบ เกษตรกรตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม