ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และจังหวัดกระบี่เคลือนที่ อ.คลองท่อม

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๔๙๘ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ พร้อมนี้จังหวัดกระบี่ได้ดำเนินโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมาน แสงสอาด เป็นประธานกล่าวถวายพระพรฯ และเปิดโครงการฯ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ได้ร่วมจัดคลินิกให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดฮอร์โมนคุมกำเนิด ยารักษาโรคและให้คำปรึกษาแก่ประชาชน