ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดสถานที่จำหน่ายไข่ไก่ เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตไข่ไก่ ตามมติ Egg Board

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๗๕๓ ครั้ง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ โดยการนำของปศุสัตว์จังหวัด นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ จัดสถานที่จำหน่ายไขไก่ เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตไข่ไก่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board)