ข่าวประชาสัมพันธ์news

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต.ดินแดง อ.ลำทับ

ข่าวโดย นายกมลภพ แย้มโอษฐ

จำนวนผู้อ่าน ๑๕๖ ครั้ง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ และปศุสัตว์อำเภอลำทับ ร่วมกับอบต.ดินแดง ได้ลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ พื้นที่ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ ในวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2560