ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดประชุมชี้แจงแผนพัฒนาบุคลากรรอบที่ 2/2560

ข่าวโดย นายกมลภพ แย้มโอษฐ

จำนวนผู้อ่าน ๑๘๙ ครั้ง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2560 โดยมีเจ้าหน้าที่ของ กลุ่ม/ฝ่าย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่