ข่าวประชาสัมพันธ์news

ประชุมชมรมแพะกระบี่

ข่าวโดย นายกมลภพ แย้มโอษฐ

จำนวนผู้อ่าน ๑๑๘ ครั้ง

ในวันที่ 23 ส.ค. 60 ชมรมแพะกระบี่ นำโดยนายสมบัติ บุญถาวร ประธานชมรมแพะจังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมสมาชิกชมรมแพะกระบี่ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้แทนกลุ่มสมาชิกเข้าร่วม 40 ราย