ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศการคัดเลือกเป็นสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ๘

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๗๑๑ ครั้ง

วันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๗ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศการคัดเลือกเป็นสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านทะคลอง อ.เมืองกระบี่ จากปศุสัตว์เขต ๘ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ณ บ้านหน้าเกาะ ปลิสฟูลรีสอร์ท อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง