ข่าวประชาสัมพันธ์news

โครงการธนาคาร โค-กระบือ ตามพระราชดำริ

ข่าวโดย นายกมลภพ แย้มโอษฐ

จำนวนผู้อ่าน ๑๖๑ ครั้ง

ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. นายณรงค์ เบญจกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วย นางสาวประทุม มะลิเครือ หัวหลุ่มเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ และ นายสมพร จันทระ ปศุสัตว์อำเภอเมืองกระบี่ โดยมี พระครูภาวนาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือกระบี่ ได้มอบโคเพศเมีย 2 ตัว ที่ทางวัดได้รับบริจาคไว้ เพื่อมอบให้แก่ เกษตรกร จำนวน 2 ราย เพื่อเข้าโครงการ ธนาคาร โค-กระบือ ตามพระราชดำริ ได้แก่ 1.) นางประพันธ์ กรับฉิ่ง เกษตรกรจากบ้านเลขที่ 60 ม.4 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ได้รับมอบโคเพศเมีย อายุ 4 ปี จำนวน 1 ตัว ชื่อ เก้าศรี 2.) นายอำพันธ์ เกิดสุข เกษตกรจากบ้านเลขที่ 29/1 ม.4 ต.ทับปรีก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ได้รับมอบโคเพศเมีย อายุ 2 ปี จำนวน 1 ตัว ชื่อ เก้าแสน ทั้งนี้ นายณรงค์ เบญจกุล ได้มอบอาหารเสริมและยาถ่ายพยาธิให้แก่เกษตรกรทั้ง2รายอีกด้วย