ข่าวประชาสัมพันธ์news

งานสัมนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออ่าวลึก

ข่าวโดย นายกมลภพ แย้มโอษฐ

จำนวนผู้อ่าน ๒๔๕ ครั้ง

วันที่ 17 มี.ค. 60 นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ณ ศพก. ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก โดยมีนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน และได้เยี่ยมชมผลงานของ ศพก. จาก 8 อำเภอ ของจังหวัดกระบี่ ที่ได้มาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน