ข่าวประชาสัมพันธ์news

ตรวจประเมิณสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล

ข่าวโดย นายกมลภพ แย้มโอษฐ

จำนวนผู้อ่าน ๒๗๑ ครั้ง

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2560 กลุ่มพัฒาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับ เจ้าพนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกระบี่ และ คณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ ตรวจประเมิณสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล ณ ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ บ.สยามแม็คโคร จำกัด สาขากระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้การรับรองเป็นสถานที่จำหน่ายตามมาตรฐานฮาลาล ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลาม