ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่นำคณะเจ้าหน้าที่รดนำ้ขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2557

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๑๐๒๓ ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 57 ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ เข้ารดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2557 พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายสมาน แสงสอาด และนายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา จากนั้นคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ร่วมกันรดนำ้ขอพรจากปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสในสำนักงาน