ข่าวประชาสัมพันธ์news

โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียตริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2560

ข่าวโดย นายกมลภพ แย้มโอษฐ

จำนวนผู้อ่าน ๙๓ ครั้ง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมดำ"โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียตริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2560 "เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กรมปศุสัตว์ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดทำโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2560 เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินโครงการดังกล่าว