ข่าวประชาสัมพันธ์news

การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2560

ข่าวโดย นายกมลภพ แย้มโอษฐ

จำนวนผู้อ่าน ๔๘๗ ครั้ง

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ได้มอบรางวัลดีเด่นอันดับ 2 จากการปะกวดโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2559 ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงโคโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ หมู่ที่ 5 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ โดยมี นายภัคดี แก้วชะฎา เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอเขาพนม เป็นตัวแทนผู้รับมอบรางวัล พร้อมกันนี้ ได้มอบรางวัล หน่วยผสมเทียมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ให้แก่ หน่วยผสมเทียมอำเภอคลองท่อม โดยมี นายมานิจ จรจรัส เจ้าพนักงานสัตวบาลสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองท่อม เป็นตัวแทนรับมอบ