ข่าวประชาสัมพันธ์news

พบปะ เยี่ยมเยียน และติดตามงานระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

ข่าวโดย นายกมลภพ แย้มโอษฐ

จำนวนผู้อ่าน ๓๕๙ ครั้ง

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ เดินทางมาพบปะ เยี่ยมเยียน และติดตามงานระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ที่ฟาร์มแพะ (สายันฟาร์ม) ในพื้นที่ ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดกระบี่และสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ให้การต้อนรับ