ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ร่วมตรวจประเมินศูนย์รวบรวมไข่

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๑๒๙ ครั้ง

วันที่ 17 พ.ย. 59 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ตรวจประเมินต่ออายุศูนย์รวบรวมไข่ บริษัท เบทาโกร เกษตรและอุตสาหกรรม จำกัด