ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ลงพื้นที่ตรวจสถานพยาบาลสัตว์

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๑๑๘ ครั้ง

วันที่ 21 พ.ย. 59 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ พร้อมเจ้าหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมตรวจประเมินสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่