ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๑๐๔ ครั้ง

วันที่ 14 พ.ย. 2559 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่