ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บ.ประชารัฐรักสามัคคีกระบี่

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๑๓๓ ครั้ง

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 59 ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายสาโรจน์ จิตตกาญน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและพิธีลงนามการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกระบี่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ณ ห้องประชุมปกาสัย ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน พร้อมนี้ได้นำผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะของเกษตกรนายสมบัติ บุญถาวร เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 มาจัดแสดงเพื่อเข้าร่วมในการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐฯ ด้วย