ข่าวประชาสัมพันธ์news

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศจ.กระบี่ ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๖๒๑ ครั้ง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฮอร์โมนคุมกำเนิด และผ่าตัดทำหมัน