ข่าวประชาสัมพันธ์news

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๒๑๖ ครั้ง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ โดย นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ รับมอบอาหารสัตว์ปีก จากบริษัทเบทาโกร เกษตรและอุตสาหกรรม สาขากระบี่ และบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ สาขากระบี่ เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ พร้อมทั้งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่