ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2559

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๒๑๕ ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายสุรพล ธัญญเจริญ เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ประจำเดือนธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่