ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๒๒๖ ครั้ง

วันที่ 22 พ.ย. 59 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อให้สามารถผลิตเนื้อสัตว์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีกระบวนการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบังคับใช้กฎหมายของกรมปศุสัตว์ ในการกำกับดูแลการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่