ข่าวประชาสัมพันธ์news

จังหวัดกระบี่ มอบพันธุ์พระราชทานฯ พันธุ์แบล็คเบงกอลให้แก่เกษตรกร

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๓๙๐ ครั้ง

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่โดยนายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับจังหวัดกระบี่ อำเภอเขาพนม จัดกิจกรรมมอบพันธุ์แพะพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พันธุ์แบล็คเบงกอล จำนวน 4 ตัวให้กับเกษตรกร และพันธุ์ผสม 1 ตัว ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแผ่นดินเสมอ โดยมีนายวิโรจน์ สุวรรณวงค์ นายอำเภอเขาพนม ให้เกียรติเป็นประธาน โดยจังหวัดกระบี่ได้ขอสนับสนุนพันธุ์แพะแบล็คเบงกอล จากกรมปศุสัตว์ จำนวน 12 ตัว เป็นเพศผู้ 10 ตัว เพศเมีย 2 ตัว นำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ในพื้นที่ ตามยุทธศาสตร์กระบี่เมืองแพะเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์แพะลูกผสมพื้นเมือง สำหรับการมอบแพะในครั้งนี้ได้มอบแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลพเพศผู้ จำนวน 4 ตัว ให้แก่เกษตรกร