ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อ.เมืองกระบี่

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๒๓๐ ครั้ง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่