ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอลำทับ

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๔๐๖ ครั้ง

วันที่ 25 ก.ค. 2559 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายสุวิทย์ ตาพะขาว ปศุสัตว์อำเภอลำทับ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ตำบลดินอุดม และตำบลลำทับ อำเภอลำทับ