ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศุสัตว์กระบี่ตรวจสอบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๕๘๖ ครั้ง

วันที่ 25 ก.ค. 2559 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายสุวิทย์ ตาพะขาว ปศุสัตว์อำเภอลำทับ ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 200,000) ในพื้นที่ ต.ลำทับ อ.ลำทับ จังหวัดกระบี่