ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ ร่วมงานวันป้องปันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๓๙๐ ครั้ง

วันที่ 13 กันยายน 2559 ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตวือำเภออ่าวลึก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จัดกิจกรรมวันห้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2559 โดยให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขแมว ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก