ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2559

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๑๕๒ ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายสุรพล ธัญญเจริญ เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่