ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดอบรมหลักสูตร คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๕๓๙ ครั้ง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ โดยนายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร หลักสูตร คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๒/255๙ ณ วัดปานุราชประชาสรรค์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ โดยมีพระมหาสมพล เจ้าอาวาสฯ เป็นวิทยากรบรรยายธรรมฯ