ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศุสัตว์กระบี่ ร่วมประชุมติดตามฯ แผนการตรวจราชการ

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๑๖๖ ครั้ง

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 6 และที่ 7 โดยนายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่