ข้อมูลการติดต่อcontact

สถานที่ตั้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สำนักงานปศุสัตวจังหวัดกระบี่
196/1 ถ.ท่าเรือ ม.7
ต.ไสไทย อ.เมือง
จ.กระบี่
81000
โทรศัพท์ : 0-7561-1791
โทรสาร : 0-7561-2291
อีเมล์ : please enable javascript to view

อีเมล์ปศุสัตว์อำเภอ
อีเมล์ปศุสัตว์อำเภอเมืองกระบี่ อีเมล์ : amp8101@dld.go.th
อีเมล์ปศุสัตว์อำเภอเขาพนม อีเมล์ : amp8102@dld.go.th
อีเมล์ปศุสัตว์อำเภอเกาะลันตา อีเมล์ : amp8103@dld.go.th
อีเมล์ปศุสัตว์อำเภอคลองท่อม อีเมล์ : amp8104@dld.go.th
อีเมล์ปศุสัตว์อำเภออ่าวลึก อีเมล์ : amp8105@dld.go.th
อีเมล์ปศุสัตว์อำเภอปลายพระยา อีเมล์ : amp8106@dld.go.th
อีเมล์ปศุสัตว์อำเภอลำทับ อีเมล์ : amp8107@dld.go.th
อีเมล์ปศุสัตว์อำเภอเหนือคลอง อีเมล์ : amp8108@dld.go.th

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : อีเมล์ : please enable javascript to view